Baca

Yesaya 66:1-24

Keselamatan Sesudah Hukuman

66:1 Beginilah perkataan TUHAN: “Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku. Rumah apakah yang akan kamu bangun untuk-Ku? dan tempat apakah yang akan menjadi tempat peristirahatan-Ku?

66:2 Tangan-Kulah yang membuat semua ini sehingga semuanya ini ada,” firman TUHAN. “Akan tetapi, kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas, yang menyesal dalam roh, dan yang gemetar terhadap firman-Ku.

66:3 Orang yang menyembelih lembu jantan adalah seperti orang yang membunuh manusia; orang yang mengurbankan anak domba, adalah seperti orang yang mematahkan leher anjing; Orang yang mempersembahkan kurban sajian, seperti orang yang mempersembahkan darah babi; Orang yang membakar kemenyan, seperti orang yang memberkati berhala-berhala. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri dan jiwa mereka bergembira dalam kekejian-kekejian mereka.

66:4 Karena itu, Aku juga akan memilih perlakuan kasar untuk mereka dan mendatangkan ketakutan mereka ke atas mereka. Sebab, ketika Aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Ketika Aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Mereka melakukan yang jahat di mata-Ku dan memilih yang tidak Kusenangi.”

66:5 Dengarkanlah firman TUHAN ini, hai kamu yang gentar terhadap firman-Nya! “Saudara-saudaramu yang membencimu dan mengusirmu demi nama-Ku, telah berkata, ‘Kiranya TUHAN dimuliakan sehingga kami dapat melihat sukacitamu; tetapi mereka akan dipermalukan.’”

Hukuman dan Bangsa yang Baru

66:6 Ada suara keributan dari kota, sebuah suara dari Bait Suci. Itulah suara TUHAN, yang sedang mengadakan pembalasan kepada musuh-musuh-Nya.

66:7 Sebelum menggeliat sakit, dia sudah bersalin; sebelum mengalami sakit melahirkan, dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki.

66:8 Siapakah yang pernah mendengar hal semacam itu? Yang pernah melihat hal seperti itu? Dapatkah suatu negeri dilahirkan dalam sehari? Atau, satu bangsa dilahirkan sekaligus? Sebab, segera setelah Sion mengalami sakit bersalin, dia melahirkan anak-anaknya

66:9 “Akankah Aku membuka rahim seseorang, tetapi tidak membuatnya melahirkan?” kata TUHAN, “Masakan Aku, yang membuat orang melahirkan, akan menutup rahim?” kata Allahmu.

66:10 Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bergembiralah baginya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah segirang-girangnya bersamanya, hai semua orang yang berkabung untuk dia,

66:11 sehingga kamu dapat menyusu dan dipuaskan oleh buah dadanya yang menyegarkan, sehingga kamu dapat mengisap dan menikmati kelimpahan kemuliaannya.

66:12 Sebab, beginilah perkataan TUHAN, “Sesungguhnya, Aku akan membentangkan kedamaian baginya seperti sebuah sungai, dan kemuliaan bangsa-bangsa seperti sungai yang meluap. Maka, kamu akan menyusu, kamu akan digendong di pinggulnya, dan akan ditimang di atas pangkuannya.

66:13 Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah Aku akan menghiburmu; dan kamu akan dihibur di Yerusalem.”

66:14 Ketika kamu melihat hal ini, hatimu akan bersukacita; tulang-tulangmu akan berkembang seperti rumput muda, dan tangan TUHAN akan dinyatakan kepada hamba-hamba-Nya, tetapi Dia akan murka terhadap musuh-musuh-Nya.”

66:15 Sebab lihatlah, TUHAN akan datang dalam api kereta-kereta-Nya seperti angin puting beliung, untuk melampiaskan amarah-Nya dalam kemurkaan dan hardikan-Nya dalam nyala api.

66:16 Sebab, dengan api dan dengan pedang, TUHAN akan menjalankan penghakiman, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN akan banyak jumlahnya.

66:17 “Mereka yang menguduskan dan menahirkan diri sendiri untuk masuk ke kebun-kebun, yang mengikuti seseorang yang di tengah-tengah, yang makan daging babi dan binatang-binatang kejijikan serta tikus, mereka akan dilenyapkan bersama,” firman TUHAN.

66:18 “Sebab, Aku mengenal semua perbuatan dan pikiran mereka, dan waktunya telah tiba untuk mengumpulkan semua bangsa dan bahasa. Mereka akan datang dan melihat kemuliaan-Ku.

66:19 Aku akan menaruh sebuah tanda di antara mereka, dan Aku akan mengirim orang-orang yang melarikan diri dari mereka kepada bangsa-bangsa, kepada Tarsis, Pul, dan Lud yang menarik busur, kepada Tubal dan Yawan, dan kepada pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kemasyhuran-Ku atau pun melihat kemuliaan-Ku. Dan, mereka akan menyatakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa.

66:20 Mereka akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai persembahan kepada TUHAN di atas kuda, kereta, tandu, keledai, dan unta ke gunung-Ku yang kudus: Yerusalem,” kata TUHAN “sama seperti anak-anak Israel membawa persembahan dalam bejana yang tahir ke rumah TUHAN.

66:21 Aku juga akan mengambil dari mereka untuk menjadi imam-imam dan untuk orang-orang Lewi,” kata TUHAN.

Langit Baru dan Bumi Baru

66:22 “Sebab, sama seperti langit dan bumi baru yang akan Kujadikan tetap ada di hadapan-Ku,” firman TUHAN, “begitulah keturunanmu dan namamu akan tetap ada.

66:23 Maka terjadilah, dari bulan baru ke bulan baru, dari Sabat ke Sabat, semua manusia akan datang menyembah di hadapan-Ku,” kata TUHAN.

66:24 “Mereka akan keluar dan melihat mayat orang-orang yang telah memberontak melawan Aku, karena ulat-ulat mereka tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam, dan mereka akan menjadi kejijikan bagi semua manusia.”

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Pertumbuhan umat*

Isi Pasal

Berkat dari Kerajaan seluruh dunia yang akan datang.

Garis Besar

66:1 Kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dalam kesungguhan yang rendah hati.
66:5 Dia menghibur orang yang rendah hati dengan menunjukkan kekacauan di antara musuh-musuh mereka;
66:7 dengan pertumbuhan yang luar biasa,
66:10 dan kebaikan umat yang penuh kasih setia.
66:15 Hukuman berat dari TUHAN terhadap orang jahat.
66:18 Bangsa bukan Yahudi akan menjadi umat yang kudus;
66:24 dan melihat kebinasaan orang jahat.

Judul Perikop

Keselamatan sesudah hukuman (66:1-24)

Tokoh

Allah, Kristus.

Nama dan Tempat

Allah, Bait Suci, Israel, Lewi, Lud, Mesekh, Pul, Rosh, Sabat, Sion, Tarsis, Tubal, TUHAN, Yawan, Yerusalem

Kesimpulan

Setelah hari pembalasan Kristus kedukaan Israel akan diubah menjadi sukacita yang melimpah. Semua orang bukan Yahudi akan bersuka di dalam keselamatannya. Semua bangsa akan melihat kemuliaan Allah yang bersinar dalam wajah Kristus, Sang Raja, dan semua bangsa di bumi akan menyembah dengan sungguh dan terus-menerus.

Fakta

Orang Kristen sangat tertarik menyaksikan pemeliharaan Allah terhadap bangsa Yahudi, mengetahui bahwa mereka datang kembali ke negeri mereka sebagai penggenapan nubuat, tanda dekatnya masa dan kedatangan Kristus. "Datanglah, Tuhan Yesus."

Dengar

Program Studi Alkitab

Yesaya 65:3-66 (Yesaya 65:3--66:24)
Kebenaran Abadi

Playlist:Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Yesaya 40-66 (Yesaya 40-66)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
loader
loader
Komunitas BaDeNo untuk saling berbagi hasil PA terdapat dalam page Facebook di link berikut ini: https://www.facebook.com/sabda.org/
#ayo_pa! #ayo_pa!