Sembunyikan Semua (-)
Baca

Yesaya 56:1-12

Semua Bangsa Akan Mengikut TUHAN

56:1 Beginilah perkataan TUHAN, “Peliharalah keadilan dan lakukanlah kebenaran. Sebab, keselamatan-Ku akan segera datang dan kebenaran-Ku akan segera dinyatakan.

56:2 Diberkatilah orang yang melakukan hal ini, dan anak manusia yang berpegang kepadanya; yang memelihara hari Sabat dan tidak mencemarkannya, serta menjaga tangannya dari melakukan apa pun yang jahat.”

56:3 Jangan biarkan orang asing yang telah menggabungkan diri kepada TUHAN berkata, “TUHAN pasti akan memisahkan aku dari umat-Nya,” ataupun seorang kasim berkata, “Sesungguhnya, aku hanyalah sebatang pohon kering.”

56:4 Sebab, beginilah perkataan TUHAN, “Kepada para kasim yang memelihara hari-hari Sabat-Ku, yang memilih hal-hal yang berkenan kepada-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku,

56:5 Aku akan memberikan di dalam rumah-Ku, di dalam tembok-tembok-Ku suatu tanda peringatan dan suatu nama, yang lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Aku akan memberikan kepada mereka satu nama yang abadi, yang tidak akan dilenyapkan.”

56:6 “Juga kepada orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN, untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama TUHAN, dan untuk menjadi hamba-hamba-Nya, semua orang yang memelihara hari Sabat dan tidak mencemarkannya serta memegang teguh perjanjian-Ku,

56:7 mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan Aku akan membuat mereka bersukacita di rumah doa-Ku. Kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbah-Ku. Sebab, rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”

56:8 Tuhanku, TUHAN, yang mengumpulkan Israel yang terbuang, berfirman, “Aku masih akan mengumpulkan orang-orang lain lagi di samping mereka yang sudah terkumpul.”

56:9 Hai semua binatang di padang, datanglah untuk melahap, hai semua binatang di hutan.

56:10 Para penjaganya buta, mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing bisu, tidak dapat menggonggong. Mereka berbaring, berkhayal, dan suka tidur.

56:11 Anjing-anjing yang serakah, yang tidak pernah puas. Mereka adalah gembala yang tidak memiliki pengertian. Mereka semua berbelok ke jalan mereka sendiri, masing-masing mencari keuntungan sendiri, tidak ada yang terkecuali.

56:12 “Kemarilah,” kata mereka, “aku akan mengambil anggur. Marilah kita minum minuman keras sebanyak mungkin. Besok akan sama seperti hari ini, bahkan lebih lagi.”

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Seruan untuk hidup kudus

Isi Pasal

Perintah yang khidmat diberikan kepada semua orang supaya sadar akan kewajiban. Tuduhan/dakwaaan terhadap orang yang lalai dan tidak setia.

Garis Besar

56:1 Nabi menasihati untuk pengudusan.
56:3 Dia berjanji itu akan untuk semua, tanpa memandang orang.
56:9 Dia mengecam para pemimpin yang buta.

Judul Perikop

Keselamatan adalah bagi semua orang (56:1-8)
Pemimpin-pemimpin yang fasik (56:9--57:5)

Tokoh

Allah.

Nama dan Tempat

ALLAH, Israel, Sabat, TUHAN

Kesimpulan

Semakin pasti Allah memberi kita pemenuhan janji-janji-Nya, semakin besar kewajiban yang Dia tanggungkan kepada kita untuk menaati perintah-perintah-Nya. Kebenaran dan keadilan adalah bagian kita, yang diminta sebagai bukti rasa aman iman dan penyesalan kita, dan membuka jalan untuk belas kasihan.

Fakta

ay. 1. Keselamatan yang besar menyatakan dan dikerjakan oleh Kristus didahului dengan panggilan pertobatan dan iman. Di dalam Kristus, kebenaran Allah dinyatakan (Rm 1:17) dan dia "dibenarkan"

Dengar

Program Studi Alkitab

Yesaya 56-57:5 (Yesaya 56:1--57:5)
Kebenaran Abadi

Playlist:Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Yesaya 40-66 (Yesaya 40-66)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
Tampilkan Semua
1. Mengapa TUHAN berkata untuk mengamati apa yang benar dan melakukan apa yang adil? [Yes 56:1,2]
Dia mengatakan ini karena pembebasannya sudah dekat dan pembenarannya akan segera terungkap. [Yes 56:1,2]
2. Apa yang seharusnya orang asing dan kasim yang telah menjadi pengikut TUHAN tidak katakan? [Yes 56:3]
Orang asing seharusnya tidak mengatakan, "TUHAN  pasti akan memisahkan aku dari kaumNya" dan orang kasim seharusnya tidak berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah pohon kering." [Yes 56:3]
3. Apa yang akan dilakukan TUHAN bagi para kasim yang menguduskan hari Sabat TUHAN, memilih apa yang menyenangkanNya, dan memegang perjanjian TUHAN dengan cepat? [Yes 56:4,5]
TUHAN akan mendirikan tugu peringatan untukNya, di rumah TUHAN dan di dalam tembokNya, yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuannya. [Yes 56:4,5]
4. Apa yang akan dilakukan TUHAN bagi orang asing yang bergabung dengan TUHAN untuk melayani Dia, yang menyembah Dia dan mencintai namaNya, yang mengamati hari Sabat dan terus menjauhkannya dari kecemaran, dan siapa yang memegang perjanjian TUHAN dengan teguh? [Yes 56:6,7]
TUHAN akan membawa mereka ke gunung suciNya dan membuat mereka bersukacita di rumah doaNya; korban bakaran dan korban persembahan mereka akan diterima di mezbah TUHAN. [Yes 56:6,7]
5. Siapa yang dibandingkan dengan anjing bodoh? [Yes 56:10]
Penjaga mereka dibandingkan dengan anjing bodoh. [Yes 56:10]
6. Apa yang dilakukan para penjaga dan gembala mereka? [Yes 56:11]
Mereka semua berpaling ke jalan mereka masing-masing, mereka tamak akan keuntungan yang tidak adil. [Yes 56:11]
loader
loader
Studi lebih lanjut kunjungi situs: Alkitab SABDA.
loader
Komunitas BaDeNo merupakan wadah yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo). Hasil PA ini bisa dibagikan melaui Facebook Group:  Alkitab Setiap Hari, dan WhatsApp Group:  BaDeNo Perjanjian Lama dan  BaDeNo Perjanjian Baru.
Mari join bersama dengan kami melalui:
- Email: ylsa@sabda.org
- WA: 0881-2979-100
- Formulir: https://bit.ly/FeedbackBadeno
BaDeNo PL
BaDeNo PB
Alkitab Setiap Hari
#ayo_pa! #ayo_pa!