Baca

Yehezkiel 45:1-25

Tanah untuk Persembahan Khusus

45:1 “Ketika kamu mengundi atas negeri untuk menjadi warisan, kamu akan memisahkan bagi TUHAN suatu bagian dari negeri sebagai suatu bagian yang kudus, panjangnya akan sepanjang 25 ribu hasta dan lebarnya seribu hasta. Bagian ini akan menjadi kudus sampai di semua batasnya yang mengelilinginya.

45:2 Di luar bagian, ini akan tersedia untuk Ruang Kudus, lima ratus panjangnya, dengan lima ratus hasta lebarnya, sekelilingnya berbentuk persegi; dengan lima puluh hasta untuk ruang terbuka di sekelilingnya.

45:3 Dan, dari daerah yang diukur ini, kamu akan mengukur 25 ribu hasta panjangnya dan 10 ribu hasta lebarnya; dan di dalamnya akan menjadi Ruang Kudus dan Ruang Mahakudus.”

45:4 “Bagian yang kudus dari negeri ini akan menjadi milik imam-imam, para pelayan tempat kudus, yang akan mendekat untuk melayani TUHAN, dan bagian ini akan menjadi tempat untuk rumah-rumah mereka, dan sebuah tempat kudus untuk Ruang Kudus.

45:5 Bagian lain, 25 ribu hasta panjangnya dan 10 ribu hasta lebarnya, akan menjadi milik orang-orang Lewi yang melayani di Bait Suci, sebagai milik mereka untuk kota-kota tempat mereka tinggal.”

45:6 “Kamu akan menyisihkan tanah milik kota lima ribu hasta lebarnya, dan 25 ribu hasta panjangnya, di samping bagian yang dipisahkan untuk bagian kudus; bagian itu akan menjadi milik seluruh keturunan Israel.

45:7 Dan, pemimpin akan menerima tanah di sisi yang lain dari daerah yang kudus dan sisi lain dari harta milik kota, di sepanjang daerah kudus dan harta milik kota, di sebelah barat dan di sebelah timur, sesuai dengan panjang dari bagian-bagian setiap suku, dan memanjang dari batas sebelah barat sampai batas sebelah timur.

45:8 Bagian ini akan menjadi tanah miliknya di Israel, sehingga para pemimpin-Ku tidak akan lagi menindas umat-Ku, tetapi mereka akan memberikan sisa-sisa tanah kepada keturunan Israel sesuai dengan suku-suku mereka.”

45:9 Demikianlah firman Tuhan ALLAH, “Cukup, hai para pemimpin Israel! Jauhkanlah kekerasan dan penindasan, dan lakukan keadilan dan kebenaran. Hentikan penggusuranmu terhadap umat-Ku,” firman Tuhan ALLAH.

45:10 “Kamu akan mendapatkan timbangan yang adil, efa yang adil, dan bat yang adil.

45:11 Efa dan bat akan memiliki ukuran yang sama, bat berisi 1/10 homer, dan efa 1/10 homer; homer akan menjadi ukuran baku.

45:12 Satu syikal harus sama dengan 20 gera. Dua puluh syikal, 25 syikal, dan 15 syikal akan menjadi minamu.

45:13 “Inilah persembahan yang harus kamu persembahkan, 1/6 efa dari satu homer gandum, dan 1/6 efa dari satu homer jelai;

45:14 dan seperti porsi minyak yang ditetapkan, bat minyak, 1/10 bat untuk tiap-tiap kor; (yaitu 10 bat atau 1 homer, karena 10 bat sama dengan 1 homer);

45:15 dan seekor domba dari masing-masing kawanan dua ratus, dari tempat-tempat berair di Israel; untuk persembahan biji-bijian, persembahan bakaran, dan persembahan perdamaian, untuk membuat penebusan dosa bagi mereka,” firman Tuhan ALLAH.

45:16 “Semua orang negeri akan memberikan persembahan ini untuk pemimpin Israel.

45:17 Ini akan menjadi tugas pemimpin untuk memberikan persembahan bakaran, persembahan biji-bijian, dan persembahan minuman, dalam perjamuan, pada bulan-bulan baru, pada sabat-sabat, dan semua perjamuan-perjamuan yang ditentukan keturunan Israel. Dia akan memberikan persembahan penebus dosa, persembahan biji-bijian, persembahan bakaran, dan persembahan perdamaian, untuk membuat penebusan dosa bagi keturunan Israel.”

45:18 Demikianlah firman Tuhan ALLAH, “Pada bulan pertama, pada hari pertama bulan itu, kamu akan mengambil sapi jantan muda yang tidak bercacat, dan menyucikan Ruang Kudus.

45:19 Imam akan mengambil sedikit darah dari persembahan penebus dosa dan mengoleskannya pada tiang-tiang pintu Bait Suci dan pada keempat sudut pinggiran altar, dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran bagian dalam.

45:20 Kamu akan melakukan hal yang sama pada hari ketujuh bulan itu untuk setiap orang yang telah tersesat atau yang tidak berpengertian; maka kamu akan membuat penebusan dosa bagi Bait Suci.”

Persembahan Selama Hari Raya Pesakh

45:21 “Pada bulan pertama, pada hari keempat belas bulan itu, kamu akan mengadakan Pesakh, sebuah perjamuan tujuh hari; roti tidak beragi akan dimakan.

45:22 Pada hari itu, pemimpin akan memberikan bagi dirinya sendiri dan semua penduduk negeri seekor sapi jantan muda untuk persembahan penebus dosa.

45:23 Selama tujuh hari perjamuan dia akan memberikan suatu persembahan bakaran bagi TUHAN tujuh ekor sapi jantan muda dan tujuh ekor domba jantan yang tidak bercacat, tiap-tiap hari selama tujuh hari; dan seekor kambing jantan setiap hari untuk persembahan penebus dosa.

45:24 Dan, dia akan memberikan sebagai suatu kurban sajian satu efa tepung untuk seekor sapi jantan, satu efa tepung untuk seekor domba jantan, dan satu hin minyak untuk satu efa tepung.

45:25 Pada bulan ketujuh, pada hari kelima belas bulan itu, selama tujuh hari perjamuan, dia akan melakukan ketentuan yang sama untuk persembahan penghapus dosa, persembahan bakaran, persembahan biji-bijian, dan minyak.”

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Pembagian negeri

Isi Pasal

Bagian TUHAN di negeri dan bagian raja.

Garis Besar

45:1 Bagian dari tanah untuk persembahan khusus;
45:6 untuk kota;
45:7 dan untuk raja.
45:9 Peraturan-peraturan untuk raja.

Judul Perikop

Persembahan khusus -- Bagian kotaBagian raja (45:1-8)
Tugas umat TUHAN dan tanggung jawab raja (45:9-17)
Persembahan-persembahan dalam hari-hari raya (45:18--46:18)

Tokoh

Allah, Yehezkiel, raja.

Nama dan Tempat

ALLAH, Bait Suci, Israel, Lewi, Paskah, Sabat, TUHAN

Kesimpulan

Di masa kerajaan Israel akan menghormati TUHAN dengan bagian dari negeri yang dikhususkan/dipisahkan untuk ibadah bagi Tuhan. Korban penghapus dosa akan dia berikan sesuai dengan ketetapan Allah, karena sementara dosa akan Dia berangus/tekan, kecenderungan pada dosa tidak dihilangkan sampai surga baru dan bumi baru ditegakkan.

Fakta

-

Dengar

Program Studi Alkitab

Yehezkiel 40:4-48:35 (Keluaran 23:19; Yehezkiel 40:4--45:16)
Kebenaran Abadi

Playlist:


Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Yehezkiel 34-48 (Yehezkiel 34-48)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
loader
loader
Komunitas BaDeNo untuk saling berbagi hasil PA terdapat dalam page Facebook di link berikut ini: https://www.facebook.com/sabda.org/
#ayo_pa! #ayo_pa!