Baca

Mazmur 72:1-20

Raja dan Kerajaan

72:1 Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah kepada raja hukum-hukum-Mu; keadilan-Mu kepada putra raja!

72:2 Kiranya dia mengadili umat-Mu dengan kebenaran, dan orang-orang tertindas-Mu dengan keadilan.

72:3 Biarlah gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit, dalam keadilan.

72:4 Kiranya dia mengadili rakyat miskin, menyelamatkan anak-anak melarat, dan menghancurkan para penindas.

72:5 Biarlah mereka takut akan Engkau selagi ada matahari dan bulan, sampai segala generasi.

72:6 Kiranya dia turun seperti hujan di atas rumput yang telah dipotong; seperti hujan lebat yang merendam bumi.

72:7 Pada hari-harinya, kiranya keadilan bermekaran, dan damai sejahtera berlimpah sampai bulan tak ada lagi.

72:8 Kiranya dia memerintah dari laut ke laut, dan dari sungai hingga ke ujung-ujung bumi!

72:9 Kiranya penghuni padang belantara sujud di hadapannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu.

72:10 Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau mempersembahkan kurban; raja-raja Syeba dan Seba membawa persembahan.

72:11 Biarlah semua raja sujud di hadapannya, semua bangsa melayaninya!

72:12 Sebab, dia akan melepaskan orang-orang melarat ketika mereka berseru minta tolong; orang-orang miskin, dan mereka yang tidak punya penolong.

72:13 Dia akan mengasihani orang miskin dan melarat, dan nyawa orang melarat akan diselamatkannya.

72:14 Dia akan menebus jiwa mereka dari penindasan dan kekerasan, dan di matanya, darah mereka berharga.

72:15 Kiranya dia hidup! Kiranya emas Syeba dipersembahkan kepadanya; kiranya mereka senantiasa berdoa baginya dan memberkatinya sepanjang hari!

72:16 Kiranya ada limpahan gandum di dalam negeri, di puncak-puncak gunung; kiranya buahnya bergoyang-goyang seperti Lebanon, dan kota-kotanya bermekaran bagaikan rumput di bumi.

72:17 Kiranya namanya abadi selamanya, kemasyhurannya bertambah selama matahari ada. Kiranya segala suku bangsa diberkati dengan namanya, yang menyebut dia diberkati.

72:18 Pujilah TUHAN, Allah Israel, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib seorang diri.

72:19 Dan, pujilah nama-Nya yang mulia selama-lamanya! Kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi! Amin dan Amin!

72:20 Doa Daud, anak Isai, diakhiri.

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Doa Daud untuk Salomo

Isi Pasal

Kemuliaan pemerintahan Raja yang akan datang.

Garis Besar

72:1 Daud, berdoa untuk Salomo, menyatakan kebaikan dan kemuliaan kerajaannya, dan sebagai lambang kerajaan Kristus.
72:18 Dia memuliakan TUHAN.

Judul Perikop

Doa harapan untuk raja (72:1-20)

Tokoh

Allah, Daud.

Nama dan Tempat

Allah, Daud, Efrat, Isai, Israel, Libanon, Salomo, Seba, Syeba, Tarsis, TUHAN

Kesimpulan

Suatu hari akan tiba ketika semua bernyanyi "terpujilah kuasa nama Yesus, biarlah para malaikat tersungkur; memunculkan mahkota kerajaan dan menjadikan Dia Raja atas semuanya."

Fakta

ay. 11. Yesus Kristus akan datang untuk diakui sebagai Tuhan kerajaan dan Raja oleh semua manusia, betapa pun tingginya posisi mereka. Setiap lutut akan bertelut kepada-Nya dan semua lidah mengaku bahwa Dialah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. "Datanglah segera, Tuhan Yesus."

Dengar

Program Studi Alkitab

Mazmur 69-72 (Mazmur 69:1--72:20)
Kebenaran Abadi

Playlist:Nonton

The Bible Project: Baca Alkitab: Mazmur (Mazmur)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
loader
loader
Komunitas BaDeNo untuk saling berbagi hasil PA terdapat dalam page Facebook di link berikut ini: https://www.facebook.com/sabda.org/
#ayo_pa! #ayo_pa!