Baca

Zakharia 6:1-15

Penglihatan Kedelapan: Empat Kereta Perang

6:1 Lalu, aku berpaling dan melayangkan mataku, dan melihat tampaklah empat kereta muncul dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung perunggu.

6:2 Kereta pertama ditarik oleh kuda-kuda merah dan kereta kedua ditarik oleh kuda-kuda hitam.

6:3 Kereta ketiga ditarik oleh kuda-kuda putih dan kereta keempat ditarik oleh kuda-kuda berbintik yang kuat.

6:4 Lalu, aku menjawab dan bertanya kepada malaikat yang berbicara denganku itu, “Apakah arti semua ini, Tuanku?”

6:5 Kemudian, malaikat itu menjawab dan berkata kepadaku, “Inilah keempat roh dari surga, yang keluar setelah menghadap Tuhan semesta bumi.”

6:6 Kereta yang ditarik kuda-kuda hitam keluar ke Tanah Utara dan kereta yang ditarik kuda-kuda putih pergi mengikuti mereka, sedangkan kereta yang ditarik kuda-kuda berbintik keluar ke Tanah Selatan.

6:7 Saat, kuda-kuda kuat itu keluar, mereka berusaha untuk pergi menjelajahi bumi, katanya, “Pergi, jelajahilah bumi!” Oleh sebab itu, mereka menjelajahi bumi.

6:8 Lalu, malaikat itu memanggilku dan berbicara kepadaku, dengan berkata “Lihat, mereka pergi keluar ke Tanah Utara untuk menenangkan Roh-Ku di Tanah Utara.”

Mahkota bagi Imam Yosua

6:9 Kemudian, firman TUHAN datang kepadaku, firman-Nya:

6:10 “Ambillah persembahan dari orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, yang datang dari Babel. Lalu, pada hari ini, kamu pergi dan masuklah ke rumah Yosia, anak Zefanya.

6:11 Ambillah perak dan emas, dan buatlah mahkota, serta taruhlah di kepala Imam Besar Yosua, anak Yozadak.

6:12 Lalu, katakan kepadanya perkataan ini, “Inilah firman TUHAN semesta alam, firman-Nya, ‘Lihatlah orang itu, namanya Tunas. Kemudian, dia akan bertunas dari tempatnya, dan akan membangun Bait TUHAN.

6:13 Bahkan, dia akan membangun Bait TUHAN, dan akan menerima kemuliaan. Lalu, dia akan duduk dan memerintah di takhtanya. Dia akan menjadi seorang imam di takhtanya dan nasihat damai sejahtera akan ada di antara mereka berdua.

6:14 Kemudian, mahkota-mahkota akan ada untuk Heldai, dan untuk Tobia, dan untuk Yedaya, dan Hen, anak Zefanya sebagai tanda peringatan di Bait TUHAN.

6:15 Lalu, orang-orang dari jauh akan datang dan akan membangun Bait TUHAN, maka kalian akan mengetahui bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepada kalian. Adapun hal ini akan terjadi, apabila kalian sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allah kalian.”

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Penglihatan tentang kereta

Isi Pasal

Penglihatan tentang empat kereta. Simbol dikenakannya mahkota di atas kepada Yosua.

Garis Besar

6:1 Penglihatan tentang empat kereta.
6:9 Dengan mahkota Yosua dinyatakan bait TUHAN dan kerajaan Kristus Sang Tunas.

Judul Perikop

Penglihatan kedelapan: empat kereta (6:1-8)
Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem (6:9-15)

Tokoh

Allah, Yesus, Zakharia, malaikat, Yosua, Heldai, Tobia, Yedaya, Yosia.

Nama dan Tempat

Allah, Babel, Heldai, Tanah Selatan, Tobia, Tuhan, Yedaya, Yosia, Yosua, Yozadak, Zefanya

Kesimpulan

Setelah hari ketika hukuman Allah dilaksanakan di seluruh bumi, Kristus akan dinyatakan dalam Kerajaan-Nya yang mulia sebagai Raja-Imam di tahta-Nya sendiri.

Fakta

ay. 13. Kristus adalah Imam sekarang, namun masih dalam ruang maha kudus di balik tabir (Im 16:15; Ibr. 9:11-14, 24), duduk di tahta Bapa (Why 3:21). Dia juga akan duduk di tahta-Nya sendiri(Ibr 9:2-8), Imam - di atas tahta-Nya.

Dengar

Program Studi Alkitab

Zakharia 6:1-3 (Zakharia 6:1-3)
Kebenaran Abadi

Playlist:Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Zakharia (Zakharia 1-14)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
loader
loader
Komunitas BaDeNo untuk saling berbagi hasil PA terdapat dalam page Facebook di link berikut ini: https://www.facebook.com/sabda.org/
#ayo_pa! #ayo_pa!