Baca

Titus 1:1-16

Salam untuk Titus

1:1 Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Kristus Yesus, yang diutus demi iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran yang memimpin kepada kesalehan

1:2 supaya mereka mendapatkan pengharapan hidup kekal, yang dijanjikan sejak sebelum permulaan zaman oleh Allah yang tidak pernah berdusta.

1:3 Pada waktu-Nya, Ia telah menyatakan firman-Nya melalui pemberitaan yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita.

1:4 Kepada Titus, anak yang sah dalam iman kita bersama. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.

Tugas-Tugas Titus untuk Memilih Penatua di Kreta

1:5 Karena alasan inilah aku meninggalkanmu di Kreta, yaitu supaya kamu dapat menyelesaikan apa yang masih perlu diatur dan mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang aku pesankan kepadamu.

1:6 Dia haruslah orang yang tidak bercela, suami dari satu istri, mempunyai anak-anak yang percaya, dan tidak dituduh karena hidup yang tidak bermoral atau memberontak.

1:7 Sebab, seorang penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercela sebagai penatalayan Allah, tidak sombong, tidak cepat marah, bukan pemabuk, tidak suka berkelahi, dan tidak serakah dalam mencari keuntungan.

1:8 Sebaliknya, suka memberi tumpangan, mencintai apa yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri.

1:9 Ia berpegang teguh pada perkataan yang dapat dipercaya, sesuai dengan yang sudah diajarkan, sehingga ia dapat memberi nasihat menurut pengajaran yang sehat dan menegur mereka yang membantahnya.

1:10 Sebab, ada banyak orang yang memberontak, suka omong kosong, dan menipu, khususnya mereka yang berasal dari kelompok orang bersunat.

1:11 Mereka pantas ditutup mulutnya karena mereka menyusahkan seluruh keluarga dengan mengajarkan hal-hal yang seharusnya tidak mereka ajarkan, yang justru mendatangkan hal yang memalukan.

1:12 Salah satu dari mereka, yaitu nabi mereka sendiri, berkata, “Dasar orang-orang Kreta pembohong, seperti binatang buas yang jahat, dan pelahap yang malas.”

1:13 Kesaksian ini benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan keras supaya mereka menjadi sehat dalam iman.

1:14 Jangan perhatikan dongeng-dongeng orang Yahudi dan perintah orang-orang yang menolak kebenaran.

1:15 Bagi yang murni, semua adalah murni. Namun, bagi mereka yang najis dan tidak percaya, tidak ada satu pun yang murni karena baik pikiran maupun hati nurani mereka adalah najis.

1:16 Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka menyangkal Allah. Mereka itu menjijikkan, tidak taat, dan tidak sanggup melakukan apa pun yang baik.

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Syarat bagi pelayan-pelayan

Isi Pasal

Urutan ilahi untuk gereja lokal.

Garis Besar

1:1 Maksud Titus ditinggalkan di Kreta.
1:6 Syarat mereka yang dipilih untuk melayani.
1:11 Pengajaran guru-guru jahat harus dihentikan;
1:12 dan bagaimana seharusnya manusia hidup.

Judul Perikop

Salam (1:1-4)
Tugas Titus di Kreta -- Syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat (1:5-16)

Tokoh

Allah, Kristus, Paulus, Titus.

Nama dan Tempat

Allah, Injil, Juruselamat, Kreta, Kristus, Paulus, Titus, Yahudi, Yesus

Kesimpulan

Iman ilahi tidak terletak pada alasan dan pendapat manusia yang bisa salah, namun pada Firman Allah yang tidak bisa salah, kebenaran itu sendiri yang menyucikan hati orang percaya. Dengan tanda ini, menilai ajaran-ajaran yang baru dan aneh, dan menghentikan mulut orang-orang yang menggunakan Firman Allah dengan sesat.

Fakta

-

Dengar

Program Studi Alkitab

Titus Introduksi: 1:1 (Titus 1:1)
Kebenaran Abadi

Playlist:


Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Titus (Titus 1-3)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
 • Tujuannya adalah untuk memapankan iman orang pilihan Allah dan memapankan pengetahuan akan kebenaran (Tit 1:1)
 • Ia menjanjikannya sebelum segala zaman (Tit 1:2)
 • Tidak. (Tit 1:2)
 • Allah menggunakan rasul Paulus (Tit 1:3)
 • Titus adalah anak Paulus yang sejati di dalam iman mereka bersama (Tit 1:4,6)
 • Ia tidak boleh liar, kecanduan anggur, pembuat onar, dan tamak (Tit 1:7)
 • Ia sebagai pengelola dari rumah tangga (Tit 1:7)
 • Seorang penatua harus bermurah hati, seorang teman dari semua yang baik, bijaksana, benar, saleh, dan dapat mengendalikan diri (Tit 1:8)
 • Dia harus memegangnya dengan erat, dan dapat menggunakannya untuk mendukung dan mengoreksi orang lain. (Tit 1:9)
 • Mereka menipu orang dan memecah-belah seluruh keluarga (Tit 1:10,11)
 • Mereka dimotivasi oleh keuntungan yang memalukan (Tit 1:11)
 • Ia harus mengoreksi mereka agar mereka sehat di dalam iman (Tit 1:13)
 • Mereka tidak menghabiskan waktu kepada mitos-mitos Yahudi atau perintah-perintah orang (Tit 1:14)
 • Pikiran dan hati nurani adalah cemar (Tit 1:15)
 • Ia menyangkal Allah dengan perbuatannya (Tit 1:16)
loader
loader
Komunitas BaDeNo untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo Paskah) terdapat dalam Facebook grup Alkitab Setiap Hari di link berikut ini: https://facebook.com/groups/alkitab.setiap.hari
#ayo_pa! #ayo_pa!