Sembunyikan Semua (-)
Baca

Roma 3:1-31

3:1 Jika demikian, apakah keuntungan menjadi orang Yahudi? Atau, apakah keuntungan dari sunat?

3:2 Banyak sekali dalam segala hal; terutama, karena kepada merekalah dipercayakan firman Allah.

3:3 Bagaimana jika ada sebagian yang tidak setia, apakah ketidaksetiaan mereka membatalkan kesetiaan Allah?

3:4 Sama sekali tidak! Allah adalah benar sekalipun setiap orang adalah pembohong. Seperti yang ada tertulis: “Engkau memang terbukti benar saat Engkau berfirman, dan bersih saat Engkau menghukum.”

3:5 Akan tetapi, jika ketidakbenaran kita justru menunjukkan kebenaran Allah, apa yang harus kita katakan? Apakah Allah tidak adil untuk menimpakan murka atas kita? Aku berkata demikian sebagai seorang manusia.

3:6 Sama sekali tidak! Jika seperti itu, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia?

3:7 Akan tetapi, jika melalui kebohonganku, kebenaran Allah menjadi berlimpah kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang pendosa?

3:8 Sebagaimana beberapa orang dengan kejam menuduh kami. Mengapa tidak berkata, “Mari, kita lakukan kejahatan supaya yang baik muncul.” Penghukuman atas mereka sudah sepantasnya!

Semua Orang Dikuasai Dosa

3:9 Lalu, bagaimana? Apakah kita, orang Yahudi, lebih baik? Sama sekali tidak! Sebab, kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa baik orang-orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, semuanya ada di bawah dosa.

3:10 Seperti ada tertulis, “Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.

3:11 Tidak ada seorang pun yang memahami. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.

3:12 Mereka semua telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi keji. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak!”

3:13 “Kerongkongan mereka adalah kuburan yang menganga, mereka menggunakan lidah mereka untuk menipu, racun ular berbisa ada pada bibir mereka.”

3:14 “Mulut mereka dipenuhi dengan kutukan dan kepahitan.”

3:15 “Kaki mereka bergegas menumpahkan darah.

3:16 Ada keruntuhan dan kehancuran di jalan mereka.

3:17 Hidup dalam damai tidak mereka kenal.”

3:18 “Tidak ada rasa takut akan Allah di hadapan mata mereka.”

3:19 Sekarang kita tahu bahwa apa pun yang dikatakan oleh Hukum Taurat, diperuntukkan bagi mereka yang berada di bawah Hukum Taurat supaya setiap mulut terkatup, dan seluruh dunia bertanggung jawab pada Allah.

3:20 Sebab, tidak ada manusia yang dapat dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan Hukum Taurat karena justru melalui Hukum Taurat itu, pengenalan tentang dosa datang.

Allah Membenarkan Manusia Melalui Iman kepada Yesus Kristus

3:21 Akan tetapi sekarang, kebenaran Allah telah dinyatakan, tanpa Hukum Taurat, yang sudah disaksikan melalui Kitab Taurat dan para nabi,

3:22 yaitu, kebenaran Allah melalui iman kepada Kristus Yesus bagi semua yang percaya. Sebab, tidak ada perbedaan;

3:23 sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah,

3:24 dan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang ada dalam Yesus Kristus;

3:25 yang ditetapkan Allah sebagai jalan pendamaian oleh darah-Nya melalui iman. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran-Nya, karena dalam kesabaran-Nya, Allah telah membiarkan dosa-dosa masa dahulu terjadi.

3:26 Hal itu untuk menunjukkan kebenaran-Nya pada masa kini supaya Ia terbukti benar dan pembenar dari orang yang beriman kepada Yesus.

3:27 Jadi, apa yang menjadi kemegahan diri kita? Sudah disingkirkan! Oleh hukum apa? Oleh hukum perbuatan kita? Bukan, melainkan oleh hukum iman.

3:28 Karena itu, kita berpendapat, bahwa manusia dibenarkan melalui iman, terlepas dari perbuatan-perbuatan berdasarkan Hukum Taurat.

3:29 Atau, apakah Allah adalah Allah bagi bangsa Yahudi saja? Bukankah Dia juga Allah bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi? Ya! Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi juga,

3:30 sebab Allah adalah satu yang akan membenarkan orang-orang yang bersunat karena iman, dan yang tidak bersunat melalui iman.

3:31 Jadi, apakah kami membuang Hukum Taurat dengan iman ini? Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kami justru menjunjung tinggi Hukum Taurat.

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Dibenarkan oleh iman

Isi Pasal

Kesalahan yang sama dari orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Pembenaran oleh iman, bukan hukum Taurat.

Garis Besar

3:1 Kelebihan orang Yahudi;
3:3 yang tidak hilang dari mereka;
3:9 hukum Taurat juga menyatakan dosa mereka;
3:20 karena itu tidak ada manusia yang dibenarkan oleh hukum Taurat;
3:28 namun semua orang, tanpa kecuali, dibenarkan hanya oleh iman;
3:31 tetapi hukum Taurat bukan ditiadakan/dibatalkan.

Judul Perikop

Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah (3:1-8)
Semua manusia adalah orang berdosa (3:9-20)
Manusia dibenarkan karena iman (3:21-31)

Tokoh

Allah, Yesus.

Nama dan Tempat

Allah, Kristus, Taurat, Yahudi, Yesus, Yunani

Kesimpulan

Seluruh dosa mengurangi kemuliaan Allah yang untuknya kita diciptakan - karena itu semua dunia bersalah di hadapan Allah, tidak mampu dengan perbuatan apapun memperoleh penerimaan Allah. Pembenaran di hadapan Allah diselesaikan dengan demikian semata-mata ke dalam anugerah Allah secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus kepada semua yang mau menerimanya sebagai pemberian cuma-cuma.

Fakta

ay. 22. Injil mengeluarkan tidak seorangpun yang tidak memasukkan diri mereka sendiri dengan menolak karya sempurna Yesus Kristus yang ditetapkan. Cap terbaik kebenaran-diri sendiri tidak akan bertahan di hadapan Allah. Kita harus mengenakan kebenaran yang telah Allah tetapkan melalui Anak-Nya. Semua manusia sama diterima oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dia hanya punya satu rencana keselamatan.

Dengar

Program Studi Alkitab

Roma 2:23-3:4 (Roma 2:23--3:4)
Kebenaran Abadi

Playlist:Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Roma 1-4 (Roma 1-4)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
Semua Kitab Suci -- Kebenaran Abadi
Roma – Episode 7 (Pasal 3 : Ayat 1-20) [Durasi: 29:33]
Roma – Episode 8 (Pasal 3 : Ayat 21-25) [Durasi: 29:23]
Roma – Episode 9 (Pasal 3 : Ayat 25-31) [Durasi: 29:21]
BaDeNo PLUS
loader
Tampilkan Semua
1. Apakah kelebihan yang pertama-tama dari semua kelebihan yang dimiliki orang Yahudi? [Rm 3:1,2]
Kelebihan yang pertama-tama dari semua kelebihan yang dimiliki orang Yahudi adalah mereka telah dipercayakan wahyu dari Allah. [Rm 3:1,2]
2. Meskipun setiap manusia adalah pembohong, apa yang menjadi nyata dari Allah? [Rm 3:4]
Meskipun setiap orang adalah pembohong, akan menjadi nyata bahwa Allah itu benar. [Rm 3:4]
3. Karena Allah adalah benar, apa yang Dia mampu lakukan? [Rm 3:5,6]
Karena Allah adalah benar, Dia mampu untuk menghakimi dunia. [Rm 3:5,6]
4. Hal apakah yang datang pada mereka yang mengatakan, "Marilah kita berbuat jahat, agar yang baik akan datang."? [Rm 3:8]
Penghukuman akan datang pada mereka yang mengatakan, "Marilah kita berbuat jahat, agar yang baik akan datang". [Rm 3:8]
5. Apakah yang tertulis di dalam Kitab Suci tentang kebenaran dari semua orang, baik orang Yahudi dan orang Yunani? [Rm 3:9,10]
Seperti yang telah tertulis bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. [Rm 3:9,10]
6. Menurut apa yang tertulis, siapakah yang berakal budi dan mencari Allah? [Rm 3:11]
Menurut apa yang tertulis, tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun mencari Allah. [Rm 3:11]
7. Siapakah yang akan dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat? [Rm 3:20]
Tidak ada manusia yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. [Rm 3:20]
8. Apakah yang datang melalui hukum Taurat? [Rm 3:20]
Pengenalan akan dosa datang melalui hukum Taurat. [Rm 3:20]
9. Oleh kesaksian apakah kebenaran diluar hukum Taurat telah dinyatakan? [Rm 3:21]
Oleh kesaksian hukum Taurat dan nabi-nabi kebenaran diluar hukum Taurat Allah telah dinyatakan. [Rm 3:21]
10. Apakah kebenaran yang telah dinyatakan diluar hukum Taurat? [Rm 3:22]
Kebenaran diluar hukum Taurat Allah adalah kebenaran Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. [Rm 3:22]
11. Bagaimana seseorang dibenarkan di hadapan Allah? [Rm 3:24]
Seseorang dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerah-Nya melalui penebusan dalam Yesus Kristus. [Rm 3:24]
12. Untuk tujuan apa Allah memberikan Kristus Yesus? [Rm 3:25]
Allah memberikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian melalui iman dalam darahNya. [Rm 3:25]
13. Apakah yang ditunjukkan Allah melalui semua yang terjadi melalui Yesus Kristus? [Rm 3:26]
Allah menunjukkan bahwa Ia membenarkan setiap orang karena imannya kepada Yesus. [Rm 3:26]
14. Peran apakah yang dimiliki hukum Taurat dalam pembenaran? [Rm 3:28]
Seseorang dibenarkan oleh iman bukan karena melakukan hukum Taurat. [Rm 3:28]
15. Bagaimana Allah membenarkan orang Yahudi yang bersunat dan bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat? [Rm 3:30]
Allah membenarkan keduanya melalui iman. [Rm 3:30]
16. Apakah yang kita lakukan dengan hukum Taurat melalui iman? [Rm 3:31]
Kita meneguhkan hukum Taurat melalui iman. [Rm 3:31]
loader
loader
Studi lebih lanjut kunjungi situs: Alkitab SABDA.
loader
loader
Komunitas BaDeNo merupakan wadah yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo). Hasil PA ini bisa dibagikan melalui:
BaDeNo PB
BaDeNo PL
Alkitab Setiap Hari
Mari join bersama dengan kami melalui:
#ayo_pa! #ayo_pa!