Sembunyikan Semua (-)
Baca

Ibrani 1:1-14

Allah Telah Berbicara Melalui Anak-Nya

1:1 Setelah di masa yang lampau, Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi,

1:2 pada hari-hari terakhir ini, Allah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya yang telah dipilih-Nya untuk menjadi Pewaris atas segala sesuatu, yang melalui-Nya juga Allah menciptakan alam semesta.

1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran yang sempurna dari sifat-Nya, Ia pula yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasa-Nya. Sesudah melakukan penyucian dosa-dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat tinggi,

1:4 sehingga Ia menjadi jauh lebih tinggi daripada para malaikat sebab Ia mewarisi nama yang lebih tinggi daripada nama mereka.

1:5 Sebab, pernahkah Allah berkata kepada malaikat, “Engkau adalah Anak-Ku. Pada hari ini, Aku telah menjadi Bapa-Mu”? Atau, pernahkah Ia berkata tentang mereka, “Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku.”?

1:6 Akan tetapi, ketika Allah memperkenalkan Anak sulung-Nya kepada dunia, Ia berkata, “Biarlah seluruh malaikat Allah menyembah Dia.”

1:7 Tentang para malaikat, Allah berkata, “Ia membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi angin, pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api.”

1:8 Sedangkan tentang Anak-Nya, Ia berkata, “Takhta-Mu, ya Allah, akan ada selama-lamanya. Tongkat kebenaran adalah tongkat Kerajaan-Mu.

1:9 Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Karena itu, Allah, yaitu Allah-Mu, telah mengurapi Engkau dengan minyak sukacita melebihi sahabat-sahabat-Mu.”

1:10 Dan lagi, “Engkau, Tuhan, pada mulanya Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.

1:11 Bumi dan langit akan lenyap, tetapi Engkau akan tetap ada. Bumi dan langit akan usang seperti pakaian.

1:12 Seperti jubah Engkau akan melipatnya, dan seperti pakaian, mereka akan diganti. Akan tetapi, Engkau tidak akan berubah, dan tahun-tahun-Mu tidak akan pernah berakhir.”

1:13 Dan, kepada malaikat yang mana Allah pernah berkata seperti ini, “Duduklah di sebelah kanan-Ku sampai Aku meletakkan musuh-musuh-Mu di bawah kuasa-Mu”?

1:14 Bukankah malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan?

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Kristus jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat

Isi Pasal

Keselamatan yang besar diberikan melalui Yesus Kristus yang melebihi para nabi dan lebih baik daripada para malaikat.

Garis Besar

1:1 Kristus dalam masa-masa akhir ini datang kepada kita dari Bapa,
1:4 dipilih dari antara malaikat, diri dan jabatan.

Judul Perikop

Allah berfirman dengan perantaraan Anak-Nya (1:1-4)
Anak Allah lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat (1:5-14)

Tokoh

Allah, Kristus.

Nama dan Tempat

Allah, Tuhan

Kesimpulan

Yesus Kristus setara dengan Bapa, namun sebagai manusia- Allah menyatakan Bapa kepada manusia dan menjadi Perantara antara Allah dan manusia. Dia ditunjuk sebagai ahli waris atas segala hal, Tuhan yang berdaulat, penentu dan pengarah yang mutlak atas semua orang dan segala sesuatu. Dia melebihi semua pembawa pesan yang pernah diutus ke dalam dunia dan memiliki nama yang sangat unggul melebihi semua makhluk surgawi.

Fakta

ay. 3. Pribadi Anak adalah gambar wujud dan sifat sejati dari Pribadi Bapa. Dia tidak dikatakan "serupa"

Dengar

Program Studi Alkitab

Ibrani Introduksi (Ibrani 1:1)
Kebenaran Abadi

Playlist:


Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Ibrani (Ibrani 1-13)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
Tampilkan Semua
1. Bagaimana Allah berbicara pada masa lalu? [Ibr 1:1]
Allah sering berbicara melalui para nabi pada masa lalu dan dengan banyak cara. [Ibr 1:1]
2. Bagaimana Allah berbicara pada masa sekarang? [Ibr 1:2]
Allah berbicara melalui seorang Anak pada masa sekarang. [Ibr 1:2]
3. Melalui siapa alam semesta dijadikan? [Ibr 1:2]
Alam semesta dijadikan melalui Anak Allah [Ibr 1:2]
4. Bagaimana segala sesuatu itu berkesinambungan? [Ibr 1:3,5]
Segala sesuatu itu berkesinambungan oleh karena kuasa perkataan dari Anak Allah. [Ibr 1:3,5]
5. Bagaimana sang Anak menunjukkan kemuliaan dan karakter dari Allah? [Ibr 1:3,5]
Sang Anak adalah cahaya dari kemuliaan Allah, dan gambaran dari karakter Allah. [Ibr 1:3,5]
6. Bagaimana Anak Allah dibandingkan dengan para malaikat? [Ibr 1:4,7]
Anak Allah adalah lebih tinggi dari para malaikat. [Ibr 1:4,7]
7. Apa yang diperintahkan Allah kepada para malaikat ketika sang Anak dibawa ke dalam dunia? [Ibr 1:6,9]
Allah memerintahkan para malaikat untuk menyembah sang Anak ketika sang Anak dibawa ke dalam dunia. [Ibr 1:6,9]
8. Berapa lama sang Anak akan memerintah sebagai seorang raja? [Ibr 1:8,10]
Sang Anak akan memerintah sebagai seorang raja untuk selama-lamanya. [Ibr 1:8,10]
9. Apa yang akan terjadi pada bumi dan surga dari waktu ke waktu? [Ibr 1:11]
Bumi dan surga akan menjadi usang seperti pakaian dan binasa. [Ibr 1:11]
10. Apa yang dicintai dan yang dibenci oleh sang Anak? [Ibr 1:12]
Sang Anak mencintai kebenaran dan membenci pelanggaran. [Ibr 1:12]
11. Di mana Allah menyuruh sang Anak untuk duduk, dan sampai terjadi apa? [Ibr 1:13]
Allah menyuruh sang Anak untuk duduk di sebelah kananNya sampai Allah membuat musuh-musuh dari sang Anak bertekuk lutut di kaki sang Anak. [Ibr 1:13]
12. Siapakan yang dipelihara oleh para malaikat? [Ibr 1:14]
Para malaikat memelihara mereka yang akan mewarisi keselamatan. [Ibr 1:14]
loader
loader
loader
Studi lebih lanjut kunjungi situs: Alkitab SABDA.
loader
loader
Komunitas BaDeNo merupakan wadah yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo). Hasil PA ini bisa dibagikan melalui:
BaDeNo PB
BaDeNo PL
Alkitab Setiap Hari
Mari join bersama dengan kami melalui:
#ayo_pa! #ayo_pa!